Wij zijn ECS

“Een wereld vol EER, door inzet van cultuursensitiviteit.”

Cultuur bepaalt je identiteit: wie je bent, wat je denkt of voelt en wat je belangrijk vindt. Als je opgroeit binnen verschillende culturen, kun je van beide het mooiste kiezen en dat je eigen maken. Maar soms trekken die verschillende culturen je uit elkaar. Dat is vooral zo als de twee culturen niet op elkaar lijken. Dat kan voor lastige situaties zorgen.


ECS is er voor iedereen die hulp nodig heeft, met de noodzaak voor cultuursensitiviteit. Wij geloven erin dat je met specialistische kennis, cultuursensitief werken en werken vanuit de leefwereld (bestaande uit normen, waarden en leefregels) een brug kan slaan tussen die verschillende culturen en kan komen tot een geschikte oplossing voor jou, je ouders en je familie.


Tevens zet ECS zich in voor deskundigheidsbevordering rondom cultuursensitief werken, signaleren en handelen bij eergerelateerd geweld. Het is belangrijk dat professionals beter leren de problemen vroegtijdig te herkennen, dat zij signalen en vermoedens melden en vervolgens kunnen handelen met de juiste vaardigheden en instrumenten. Wij verzorgen daarom trainingen en workshops met inzet van ervaringsdeskundigen.

Wil je weten wat ECS voor jou als professional kan betekenen?
Neem dan nu contact met ons op.

WEG
HIER