Wij kunnen je helpen bij
Eergerelateerd geweld

Eergerelateerd geweld kan uit van alles bestaan. Denk aan bedreiging, mishandeling, huwelijksdwang, ontvoering, vrijheidsbeperking, terugsturen naar het land van herkomst en in uiterste gevallen zelfs eerwraak oftewel moord..


Deze handelingen zijn niet gebonden aan een religie, maar zijn vaak een eeuwenoud cultureel verschijnsel. Men haalt cultuur en geloof door elkaar. Het komt voort uit tradities en strikte opvatting over seksualiteit en man/ vrouwrollen.


Onder collectieve druk worden vrouwen en mannen gedwongen tot het verrichten van bepaalde handelingen, het vertonen van gewenst gedrag of het uitvoeren van opdrachten. Deze cultureel bepaalde handelingen komen voor in Islamitische, Joodse, Hindoe en/of Christelijke gemeenschappen.

In deze gemeenschappen hebben we te maken met de term ‘familie- eer’. Het kan voorkomen dat je familie over jouw leven beslist vanwege deze eer. Je wordt hiermee beperkt in je vrijheid en zelfbeschikking. Zo kan het voorkomen dat je geen andere mening mag hebben dan je ouders, geen verkering mag hebben of niet de kleren mag dragen die je mooi vindt. Dit kan spanning, dreiging en of agressie oproepen binnen de familie. De eer kan worden aangetast en mishandeling, bedreiging of zelfs verstoting kan plaatsvinden. Je voelt je hierdoor niet meer veilig.


Het geweld wat dreigt plaats te vinden of al plaats vindt noemen we eergerelateerd geweld. Dit is geweld wat voortkomt uit een eermotief. Jaarlijks worden vele mensen in Nederland slachtoffer van eergerelateerd geweld.

NEEM BIJ

LEVENSBEDREIGENDE SITUATIES

ALTIJD CONTACT OP MET

HET ALARMNUMMER 112

WEG
HIER

Hulp inschakelen

ECS zet zich in om het geweld te stoppen. Vanuit onze cultuur sensitieve benadering gaan we samen met jou op zoek naar de juiste oplossing en werken we aan meer veiligheid.


ECS biedt begeleiding bij alle vormen van geweld achter de voordeur, in samenhang met culturele en of religieuze aspecten. Bij ECS staat cultuursensitief- en systeemgericht werken centraal.

NEEM BIJ

LEVENSBEDREIGENDE SITUATIES

ALTIJD CONTACT OP MET

HET ALARMNUMMER 112